Lake Taiping PERAK

SELAMAT DATANG


Selamat Datang Ke Laman Blog Kami....Semoga Kita Semua Gembira Dan Bersyukur Dengan Pemberian Nikmat Kehidupan Ini Oleh ALLAH S.W.T,Disamping Aktiviti Seharian Kita Dengan Tidak Melalaikan Segala PerintahNYA..... ***LUAHAN THEOSUFI*** MAKLUMAN ADALAH DIBENARKAN UNTUK MENYALIN, MENCETAK ATAU MENYEBARKAN SEBARANG TULISAN DARIPADA BLOG INI (MALAH DI ALU- ALUKAN ).. SEBARKANLAH ILMU ALLAH INI UNTUK MANFAAT SELURUH UMMAH. JIKA TERDAPAT SEBARANG PEMBETULAN BOLEHLAH MENGHUBUNGI PENULIS MELALUI E- MAIL: washiyat@gmail.com TIADA HAK CIPTA TERPELIHARA-

GOLONGAN YANG SELAMAT
KEWAJIPAN AMAR MA'RUF DAN NAHI MUNKAR

Soalan:
Siapakah yang wajib melakukan amar ma'ruf(menyuruh berbuat baik)dan nahi munkar(mencegah perbuatan munkar)dan bagaimanakah urutannya?
Jawapan:
ALLAH berfirman,yang bermaksud:"Dan hendaklah ada diantara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan,menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar,Merekalah orang2 yang beruntung."(Ali Imran:104)
Nabi s.a.w bersabda,"Barang siapa diantara kamu melihat kemungkaran maka hendaklah ia mengubahnya dengan tangannya,jika tidak dapat maka dengan hatinya,dan yang itu adalah selemah-lemah iman."(Riwayat Muslim)


Didalam bab ini banyak sekali ayat ayat al-quran dan hadis Nabawi yang membicarakannya,yang menunjukkan wajibnya melakukan amar ma'ruf dan nahi munkar bagi semua orang yang mengetahuinya.Kewajipan ini tidak gugur kecuali jika sudah dilaksanakan oleh yang lain.Semua nya bergantung pada kemampuan masing2.Setiap orang yang lebih mampu dan lebih mengerti mengenai masalah itu lebih wajib melakukannya dan lebih terikat.Tidaklah seseorang akan selamat dari azab yang menimpa para selalu maksiat kecuali orang2 yang telah mencegahnya.


Kami telah menyusun kitab khusus dalam masalah ini yang cukup dan memadai bagi para pencari kebenaran.Segala puji dan nikmat adalah milik ALLAH.WALI DAN KARAMAH(KEKERAMATAN)
Soalan:
Apakah hukum karamah(kekeramatan)para wali itu?
Jawapan:
karamah para wali itu kewujudannya adalah benar.Karamah iaitu timbulnya kejadian luar biasa pada sisi wali(kekasih ALLAH)yang bukan atas kehendak mereka,dan bukan dari usahanya.ALLAH lah yang mengadakan yang demikian.Misalnya,kisah Ashabul Kahfi,Ashabush Shakhrah(orang2 yang tertutup didalam gua),rahib Juraij.

Semua itu merupakan percikan mukjizat para nabi mereka.Umat Islam paling banyak dan paling besar karamahnya kerana besarnya
mukjizat nabi mereka dan besarnya kemuliaan beliau disisi ALLAH Azza wa lalla.Beberapa contoh karamah itu adalah peristiwa yang dialami oleh Abu Bakar pada saat menghadapi kaum murtad:kisah Umar yang menyeru kepada Sariyah(panglima pasukan yang dikirimnya)dari atas mimbar di Madinah,sedangkan Sariyah berada diSyam,dan seruan Umar itu didengar olehnya:kuda al-'Ala bin al-Hadhrami dibawa menyeberang laut pada waktu perang melawan bangsa Rome:Abu Muslim al-Khaulani solat didalam marak api yang dinyalakan oleh al-Aswad al-Ansi(seorang nabi palsu)dan berbagai peristiwa lain,Peristiwa itu terjadi pada zaman Nabi s.a.w,masa sesudahnya,pada zaman sahabat,masa tabiin,masa sekarang,bahkan hingga hari kiamat.Pada hakikatnya,semua itu merupakan rentetan mukjizat Nabi s.a.w kerana mereka mendapatkan karamah itu dengan mengikuti ajaran beliau.
Jika terjadi peristiwa luar biasa pada diri seseorang yang tidak mengikuti sunnah Nabi s.a.w,maka hal itu bukan karamah melainkan fitnah dan sihir,sedangkan orang itu bukan wali ALLAH,melainkan wali syaitan.Kita berlindung kepada ALLAH dari yang demikian.

Soalan:
Siapakah wali ALLAH itu?
Jawapan:
Iaitu semua orang beriman dan bertakwa kepada ALLAH serta mengikuti sunnah Rasulullah s.a.w.ALLAH berfirman yang bermaksud:

"Ingatlah,sesungguhnya wali2 ALLAH itu tidak ada kekuatiran terhadap mereka dan tidak(pula)mereka bersedih hati.(Iaitu)orang2 yang beriman dan mereka selalu bertakwa."(Yunus:62-63)
"ALLAH pelindung orang2 yang beriman,Dia mengeluarkan mereka dari kegelapan(kekafiran)kepada cahaya(iman).Dia orang2 yang kafir,pelindung2nya ialah syaitan,yang mengeluarkan mereka dari cahaya kepada kegelapan(kekafiran)..."(al-Baqarah:257)
"Sesungguhnya penolong kamu hanyalah ALLAH,RASULNYA dan orang2 yang beriman,yang mendirikan solat dan menunaikan zakat,seraya mereka tunduk(kepada ALLAH).Dan barang siapa yang mengambil ALLAH,RASULNYA dan orang2 yang beriman menjadi penolongnya(walinya),maka sesungguhnya pengikut(agama)ALLAH itulah yang pasti menang."(al-Ma'idah:55-56)

Nabi Muhammad s.a.w bersabda:"Sesungguhnya keluarga bapa si fulan itu bukan waliku(kekasihku),tetapi waliku itu hanyalah orang2 yang bertakwa."

Al-Hassan rahimahullah berkata,"Ada suatu kaum yang mendakwakan cinta kepada ALLAH,lalu ALLAH menguji mereka dengan ayat ini,"Katakanlah,jika kamu(benar2)mencintai ALLAH,ikutilah aku,nescaya ALLAH mengasih dan mengampun dosa2mu..."(Ali Imran:31)

Imam syafie rahimahullah berkata,"Jika kamu melihat seseorang berjalan diatas air buat terbang diudara,maka janganlah kamu segera membenarkan dia dan terpedaya olehnya sampai kamu mengetahui sampai dimana dia mengikuti sunnah Rasulullah s.a.w."

SOALAN:
Siapakah golongan yang dimaksudkan oleh sabda Rasulullah s.a.w sebagai golongan yang selamat?
"Akan sentiasa ada segolongan dari umatku yang menang dalam membela kebenaran,mereka tidak peduli terhadap orang yang menentang mereka,sehinga datang keputusan Allah Yang Maha Suci dan Maha Luhur."(Riwayat Bukhari dan Muslim)
JAWAPAN:
Golonga ini adalah golongan yang selamat dari 73 golongan,yang dikecualikan oleh Rasulullah s.a.w dari golongan2 lainnya."Semuanya akan masuk neraka kecuali satu gologan(yang selamat),iaitu satu jamaah"Dalam satu riwayat,beliau mengatakan,"Mereka(jamaah atau golongan yang selamat)itu adalah orang2 yang berpegang pada apa yang aku pegang dan dipegang oleh sahabat2ku pada hari ini."(Riwayat Ashhabus Sunan).
Kita memohon kepada ALLAH mudah2an Dia menjadikan kita termasuk golongan mereka(yang selamat),mudah2an ALLAH tidak memalingkan hati kita setelah Dia tunjuki kita dan semoga ALLAH sentiasa memberikan rahmat kepada kita dari sisiNYA,SESUNGGUHNYA Dia adalah Maha Pemberi."Maha Suci Tuhanmu,Tuhan Pemilik kemuliaan,dari apa yang mereka sifatkan.Semoga keselamatan sentiasa dicurahkan kepada para Rasul.Dan segala puji kepunyaan ALLAH,Tuhan bagi alam semesta."

PENUTUP
ALHAMDULILLAH dipanjatkan syukur kepada ALLAH S.W.T kerana dengan inayahNya dapat disempurnakan penulisannya dan diterbitkan.Saya berharap penulisan ini dapat membantu menyelesaikan masalah dan persoalan berhubung keagamaan dan akidah Islam yang diragukan dan menjadi persoalan difikiran anda.

Semoga ALLAH menjadikan semua usaha kita tulus untuk mencari redhaNya.Amin....